Historie

De Vrijwillige Hulpdienst is ontstaan als De  Vriendendienst in 1980 uit de Parochieraad

Laurentius kerk Ulvenhout. Op 22 dec 1981 zijn de statuten opgesteld voor de Stichting Vriendendienst.

In 1989 is de Stichting Vriendendienst omgedoopt in Hulpdienst Nieuw Ginneken.
Op14 december 2007 wordt de naam ‘Stichting Hulpdienst Nieuw-Ginneken’ gewijzigd in
‘Stichting Vrijwillige Hulpdienst Ulvenhout-Bavel’

Ons motto is:

“Echt willen helpen zonder vergoeding geeft onbetaalbare voldoening.”

Het is ook beter te kunnen helpen dan geholpen te moeten worden.
Andere mensen helpen geeft jou voldoening, zelfvertrouwen, waardering en wetenschappelijk
onderzocht ‘gezondheid’. Waarom zou je het niet doen.

 • Het bestuur vergadert 3 á 4 keer per jaar
 • Er wordt 1 keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd in oktober waar alle
  vrijwilligers voor uitgenodigd worden. Wij beginnen dan met een ontbijt,
  bespreken de behaalde resultaten en de begroting en sluiten af met een
  themaoverleg over zaken met betrekking hulp hulpverleningen en
  ondersteuning hulpverleners.
 • Een keer per jaar wordt een uitstapje/excursie georganiseerd voor de
  vrijwilligers naar maatschappelijk georiënteerde organisaties.
 • Het bestuur stuurt een verjaardagskaart naar de vrijwilliger.
 • Beheert de website
 • Jaarlijks wordt er een jaarverslag opgesteld van het afgelopen jaar en gepresenteerd op de website.
 • Daarnaast wordt er een financieel overzicht opgesteld van de inkomsten en uitgaven.